BLACK PYRAMID RECORDS

BLACK    PYRAMID    RECORDS

 

Strait 8 & DJ KnightATL - Faded

Bone Thugs -N- Harmony - Speaks on Trilogy III & Nu-Era V

Strait 8 (Trilogy III & Nu-Era V) ft. Layzie Bone - Hit'em

Strait 8 - BMore 2 DC (Back-N-Forth)

Nu-Era V - I Speak

Strait 8 - No Keys